Thông Tin Thanh Toán

CHÚNG TÔI CHẤP NHẬN 2 HÌNH THỨC THANH TOÁN

THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG

Ở màn hình đặt hàng, khách hàng tích chọn ô “Trả tiền mặt khi nhận hàng” trước khi xác nhận đặt hàng.

Khách hàng nhận hàng từ đơn vị vận chuyển, sau khi kiểm tra hàng thì tiến hành thanh toán tiền hàng cộng với phí vận chuyển cho đơn vị vận chuyển

THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Ở màn hình đặt hàng, khách hàng tích chọn ô “Chuyển khoản ngân hàng” trước khi xác nhận đặt hàng.

Thông tin số tài khoản của chúng tôi sẽ hiển thị trên website khi khách hàng xác nhận đặt hàng. Khách hàng thực hiện thanh toán tiền hàng cộng với phí vận chuyển vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Thông tin tài khoản ngân hàng của chúng tôi : 

Chủ tài khoản : Nguyễn Bá Định

Số tài khoản : 0711000215512

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội